Sistemes de pesatge Archivos - PGSaludables
Productes / Sistemes de pesatge

Sistemes de pesatge

El control absolut dels factors que intervenen en els processos de l’alimentació cada dia és més important i ens porta de ple a l’alimentació de precisió. Entre aquests factors n’hi ha dos de molt significatius que poden ser controlats mitjançant el pesatge; el consum de pinso i el pes dels animals. L’alimentació de precisió implica reduir el malbaratament d’aliment i nutrients alimentant només la quantitat precisa necessària per assolir una producció òptima. Ja s’està utilitzant àmpliament a la indústria làctia, i se li va donar una gran consideració durant i després de la sequera de 2012 que va causar problemes d’alimentació a tants productors. Tot i això, també té aplicacions en una àmplia gamma d’espècies de bestiar i aus de corral. El procés utilitza una gestió de dades de qualitat i una gestió de receptes per garantir que cada animal obtingui exactament el que necessita sense desaprofitar recursos valuosos que es podrien utilitzar en altres llocs.

Quan s’utilitzen sistemes enfocats a l’alimentació de precisió, la quantitat de metà, un gas d’efecte hivernacle relacionat amb el canvi climàtic, i nitrogen, les filtracions del qual poden causar la proliferació d’algues a les vies fluvials o contaminació d’aigües subterrànies es redueixen dràsticament . La reducció de la pèrdua d’aquests dos compostos ajuda a reduir directament l’impacte de les operacions agrícoles al medi ambient. En lloc de sobrealimentar lleugerament els animals per assegurar un bon creixement o producció, ja sigui en termes de quantitat o qualitat d’aliment, pot concentrar-se a proporcionar al bestiar exactament el que necessita. Això ajuda a reduir la demanda de pinsos i deixalles alimentàries, cosa que alhora permet que aquests actius s’utilitzin per satisfer altres necessitats, com la producció de biocombustibles o l’alimentació humana.

A Tigsa des de fa anys disposem de diferents sistemes de pesatge i control de les racions mitjançant cèl·lules de càrrega electròniques o romanes mecàniques. Podem col·locar els sistemes electrònics sota les potes de les sitges i saber exactament quina quantitat de pinso hi ha al seu interior. Podem controlar quantes tones ha descarregat un camió a la sitja o preveure quan serà la propera vegada que necessitarem emplenar. De la mateixa manera podem controlar quina quantitat diària de pinso entra a la nau o simplement programar racions definides.

D’altra banda, disposem de pesatge electrònic d’animals en viu dins les naus que permeten comprovar l’evolució de l’engreix dia a dia, analitzar l’evolució del creixement, estadístiques, desviacions, etc.

  • No products in the cart.