Transportadors Archivos - PGSaludables

Transportadors

Els productors d’aliments balancejats (pinsos) busquen fer un ús més eficient dels recursos naturals. Un dels desafiaments més grans que enfrontarem en el futur és la qüestió de com alimentar de manera sostenible la creixent població mundial amb recursos limitats. Segons les prediccions de perspectives de la població mundial de les nacions unides, hi haurà 9.700 milions de persones vivint al nostre planeta per al 2050, la qual cosa significa que la demanda de proteïna animal continuarà augmentant ja que, encara que molts països desenvolupats estiguin reduint el consum de carn , la gran majoria de països en desenvolupament encara no han arribat a nivells suficients. El creixement de la producció animal imposa enormes demandes als recursos naturals. Per tant, l’agricultura s’ha de tornar més eficient, utilitzar menys terra i reduir-ne l’empremta ambiental.

L’aliment balancejat s’ha de tractar com el que és, un bé preuat. Els sistemes d’emmagatzematge i transport han d’evitar que el pinso es faci malbé, s’oxidi o es llenci. Tant les sitges d’emmagatzematge com els sistemes de transport han de ser perfectament aïllats, segellats i així evitar que rosegadors o altres animals hi tinguin accés. Igualment, els motors que asseguren aquest transport han de complir els estàndards deficiència energètica.

Fabriquem diferents sistemes per al transport de l’aliment sota el concepte de tractar la matèria transportada amb la màxima fiabilitat i respectant-ne les propietats. El subministrament de pinso als animals estabulats s’ha de realitzar de forma controlada i evitant qualsevol tipus de malbaratament.Comptem amb solucions per poder superar gairebé qualsevol obstacle i poder realitzar aquest treball amb un baix cost energètic. Cada aplicació és diferent i per tant cal ajustar la motorització segons l’ús al qual estigui destinat. Tigsa disposa d’aplicacions que combinen robustesa, eficiència, durabilitat i respecte pel medi ambient.

  • No products in the cart.